→ MASCUS, MASCA

CAT

Projecte que consisteix en crear quatre màscares amb els objectes que es troben a un espai concret, fent referència a la identitat canviant de cada individu. Es formalitza en una peça editorial que conté una investigació prèvia sobre identitats i màscares, el procés de creació d'aquestes i com cada màscara afecta l'estat d'ànim de la persona que l'ha creat o la porta.

ESP

Proyecto que consiste en crear cuatro máscaras con los objetos que se encuentran en un espacio concreto, haciendo referencia a la identidad cambiante de cada individuo. Se formaliza con una peza editorial que contiene una investigación previa sobre identidades y máscaras, el proceso de creación de estas y como cada máscara afecta el estado de ánimos de la persona que la ha creado o que la lleva puesta.