→ MASCUS, MASCA

Projecte que consisteix en crear quatre màscares amb els objectes que es troben a un espai concret, fent referència a la identitat canviant de cada individu. Es formalitza en una peça editorial que conté una investigació prèvia sobre identitats i màscares, el procés de creació d'aquestes i com cada màscara afecta l'estat d'ànim de la persona que l'ha creat o la porta.